X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Türk Lirası $ US Dollar Euro

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

 

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 2016 Beyazıt Çetin GEÇİCİ / TAB Bilişim Hizmetleri. Tüm Hakları Saklıdır  (Bundan sonra YER SAĞLAYICI olarak anılacaktır)

 

1.2 YER SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

 

MADDE 2 - TANIMLAR

İş bu sözleşmede yer alan;

 

TAB WEB             :               YER SAĞLAYICI’ya ait olan ve www.tab.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

SLA        :              Açılımı (Service Level of Agreement) olan YER SAĞLAYICI tarafından belirlenen ve TAB WEB’te yayınlanan destek seviyelerinin kapsadığı teknik destek koşullarını,

Hacking :              Herhangi bir izni olmaksızın ikinci bir şahsın yada kurumun bilgilerine yetkisiz erişim    yapılmasını,

Spam    :              Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesini,

DDOS Saldırı       :               Denial Of Service diye adlandırılan sunucuya ait servislere zarar vermeye yönelik eylemleri,

Phishing              :               Çeşitli yollardan kullanıcı hesap bilgileri ya da diğer özel bilgilerin istendiğine dair mesajlar göndererek, bu bilgilerin gönderilmesi gereken kurum ya da kuruluşların web sayfasının bir kopyasını yaparak özel verileri elde etmeyi,

Trojan   :              İki kısımdan oluşan ve bilgisayarları uzaktan kontrol etme amacıyla yazılmış yazılımları ifade eder.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

YER SAĞLAYICI'nın MÜŞTERİ'ye sağlamış olduğu hizmetlere ve MÜŞTERİ'nin bu hizmetleri Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki müşterilerine sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

MADDE 4 - YER SAĞLAYICI'nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ'nin YER SAĞLAYICI altyapısı üzerinden kendisi veya müşterileri adına satın alacağı hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

 

4.2 YER SAĞLAYICI, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini MÜŞTERİ’ye sağlamayı kabul etmiştir. YER SAĞLAYICI, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ya da kuruluşlarla (“Taşeron”) taşeronluk sözleşmesi yapma ve hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

 

4.3 YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin TAB WEB üzerinde güvenli olarak işlem yapabilmesi için güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır ancak MÜŞTERİ’ye ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden dolayı YER SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. MÜŞTERİ’nin kendi kullanıcı hesabıyla, TAB WEB’te yaptığı tüm işlemlerin her türlü sorumluluğu tamamen ve sadece MÜŞTERİ’ne aittir.

 

4.4 YER SAĞLAYICI, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 09:00 – 18:00 (GMT) saatleri arasında ticket ve e-posta yoluyla MÜŞTERİ’nin YER SAĞLAYICI’dan satın aldığı SLA hizmetleri kapsamında MÜŞTERİ’ye teknik destek hizmeti verecektir. Ancak YER SAĞLAYICI’nın, MÜŞTERİ’nin müşterilerine teknik destek verme zorunluluğu yoktur.

 

4.5 YER SAĞLAYICI, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, Telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya YER SAĞLAYICI’nın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilmemesine neden olan üçüncü kişilerden kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler YER SAĞLAYICI tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

 

4.6 YER SAĞLAYICI, sağladığı hizmetlerin tümüne ilişkin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

MADDE 5 - MÜŞTERİ'nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 MÜŞTERİ TAB WEB sistemine üye olurken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracağını, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ise bilgi değişikliklerini hiçbir gecikme olmaksızın derhal TAB WEB sisteminden güncelleyeceğini, MÜŞTERİ'nin eksik veya yanlış bilgi vermesi ya da bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında YER SAĞLAYICI’ya bildirmemesi durumundan dolayı oluşacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu durumun YER SAĞLAYICI için iş bu sözleşmeyi fesih nedeni olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.2 MÜŞTERİ, satın alma işlemini yaptığı hizmetlerine ait bilgi, dosya, doküman, ve programların, web sitesi ve email hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerin güvenliği tamamen MÜŞTERİ sorumluluğunda olup, bu konuda YER SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

5.3 MÜŞTERİ, gerek kendisine gerekse müşterilerine ilişkin telefon, faks, mektup, e-posta ve benzer yollarla YER SAĞLAYICI’ya ileteceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olacağını garanti eder. Aksi halde, eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.4 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde YER SAĞLAYICI’nın vekili, acentesi veya ticari temsilcisi gibi hareket etmeyeceğini ve bu izlenime yol açacak davranışlardan kaçınacağını taahhüt eder.

 

5.5 MÜŞTERİ, kendi adına veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerinin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde, YER SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.MÜŞTERİ, satışını yaptığı hizmetlerin üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde halel getirmesi ve hakkı haleldar olan üçüncü kişilerin MÜŞTERİ’nden herhangi bir talepte bulunması veya hukuki süreç başlatması halinde, ortaya çıkacak zararların tümünü bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

5.6 MÜŞTERİ, YER SAĞLAYICI’dan yazılı izin almaksızın YER SAĞLAYICI’nin ürün ve hizmetleri veya kurumsal kimliği ile ilgili reklamlar yapamaz. MÜŞTERİ, yazılı izin almaksızın SERVİS  SAĞLAYICI’nın veya YER SAĞLAYICI ürün veya hizmetlerine ilişkin markaları, logoları, veya amblemleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda kullanamaz ve kullandıramaz.

 

5.7 MÜŞTERİ, YER SAĞLAYICI’dan aldığı servisleri üçüncü şahıslara ait bilgisayar, kullanıcı hesabı, diğer ağlara yetkisiz ve yasa dışı yollarla erişim (Hacking, Spam, DDOS Saldırı, Phishing vb.) davranışlar için, bu yollarla yardımcı bir unsur olarak belirlenen (Trojan, Phishing) vb. gibi aktiviteler için kullanamaz.

 

5.8 MÜŞTERİ, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ya da verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmetler (işletim sistemi veya donanım bozukluğu) vb. sorulardan dolayı işlem göremez hale geldiğinde YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye ait verileri saklamak ya da düzenli olarak almakla yükümlü değildir. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı YER SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

MADDE 6 - ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME

6.1 MÜŞTERİ’nin aldığı hizmetin bedeli hizmeti satın aldığı tarihte TAB WEB sitesinden satın aldığı paket özelliklerinde belirtildiği şekildedir. MÜŞTERİsonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için YER SAĞLAYICI’ya ait TAB WEB veritabanındaki kayıtların esas alınacağını kabul eder.

 

6.2 Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, Hizmetin verilmesi, MÜŞTERİ tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. YER SAĞLAYICI’dan kaynaklanmayan MÜŞTERİ’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı YER SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

 

6.3 YER SAĞLAYICI, her ay MÜŞTERİ’nin hizmeti sonlanmadan 5 gün önce MÜŞTERİ’ye  email, sms yada telefon yolu ile ödemesi gereken faturası olduğunu bildirecektir. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise YER SAĞLAYICI hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir.

 

6.4 Herhangi bir sebepten dolayı YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye gerekli faturayı ulaştıramaz ya da MÜŞTERİ bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa sorumluluk YER SAĞLAYICI’ya ait değildir. MÜŞTERİ fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle YER SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

6.5 YER SAĞLAYICI, fatura son ödeme tarihinden sonra 5 gün geçmesine rağmen ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyalarını ya da hizmetlere ait verileri kısmen yada tamamen silebilir.

 

6.6 Hizmet bedeli ödenmesine ilişkin YER SAĞLAYICI tarafından hizmet durdurulduğunda Web ziyaretleri, Ftp, Email vb. hizmetlerde durmuş olacağından dolayı hizmetin durdurulduğu süre içerisindeki veri kaybından dolayı YER SAĞLAYICI sorumlu değildir. MÜŞTERİ bu hususta YER SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 

6.7 YER SAĞLAYICI iş bu sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri sözleşme süresi bittiğinde (Telekom, Elektrik vb.) gibi kendi bünyesinde vermediği hizmetlere gelecek zam uygulamaları hariç olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 12 aylık ÜFE,TÜFE fiyat endeksi ortalaması nisbetinde arttırabilir.

 

MADDE 7 - SÖZLEŞME SÜRESİ

7.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından YER SAĞLAYICI'ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

 

7.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

 

7.3 Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden kadar karşı tarafa fesih ihbarında bulunmamışlar ise sözleşme aynı şart ve hükümlülüklerle önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

 

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HİZMETİN DURDURULMASI

8.1 YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, MÜŞTERİ’nin iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi yada benzer haklı nedenlerin bulunmaması halinde YER SAĞLAYICI herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak iş bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, YER SAĞLAYICI tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin TAB WEB kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir.

 

8.2 MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ’nin müşterilerinin, YER SAĞLAYICI’nın sağladığı hizmetleri hukuka aykırı olan (Spam, Trojan, DDOS Saldırı, Phishing vb.) hizmetler için kullanması, lisansız yazılım kullanması, T.C. Kanununa aykırı yazılımlar kullanması veya YER SAĞLAYICI’nın diğer müşterilerini yada diğer bayilerini rahatsız edecek şekilde kötüye kullanması, MÜŞTERİ’nin satışını yaptığı hizmetlerin hukuka aykırı suç işlenmesi için araç olarak kullanması durumlarında, YER SAĞLAYICI verdiği hizmeti kısmen veya tamamen dondurabilir ve iş bu sözleşmeyi tamamen feshedebilir.

 

8.3 Bu sözleşmenin bir hükmünü herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

 

8.4 MÜŞTERİ'nin yayınladığı içerikte (Pornografik, Bölücülük vb.) T.C. Kanununa aykırı metinlerin tespit edilmesi durumunda, YER SAĞLAYICI MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. YER SAĞLAYICI anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program , web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini yada durdurmasını isteyecektir.

 

8.5 YER SAĞLAYICI Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ya da yenileyebilir.

 

8.6 MÜŞTERİ'nin hizmet içerisinde barındırdığı yazılım, program, web sitesi vb. uygulamalardan dolayı YER SAĞLAYICI'dan satın aldığı paylaşımlı hizmetlerde, bu hizmetleri kullanan diğer müşterilerin hizmetlerini engelleyecek şekilde sistem kaynağı kullanması durumunda, YER SAĞLAYICI MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. YER SAĞLAYICI anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program , web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini yada durdurmasını isteyecektir.

 

MADDE 9 - SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

9.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında YER SAĞLAYICI ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere,  bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda YER SAĞLAYICI hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde 10.000 TL cezai şart ödeyeceğini ve YER SAĞLAYICI’nın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

9.2 YER SAĞLAYICI, iş bu sözleşme kapsamında öğrendiği MÜŞTERİ’nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

 

9.3 Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve iş bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

 

9.4 YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, YER SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

 

9.5 YER SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda MÜŞTERİ’ye yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir, sonuç olarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişi yada kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, YER SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak yada tazminat talebinde bulunamaz.

 

MADDE 11 - DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI

11.1 Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

 

11.2 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Bursa Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.


Hosting Billing Automation by WISECP
Top